GLUMAC EMIR HADŽIHAFIZBEGOVIĆ U CENTRU SKANDALA Pojavio se čitav niz optužbi zbog teških malverzacija koje tresu BiH!

0
Emir Hadžihafizbegović, Foto: printscreen

Režiser Ahmed Imamović zatražio je zvanično od Vlade Federacije BiH da smeni Emira Hadžihafizbegovića sa mesta člana Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju FBiH

U zahtevu koji je uputio Vladi FBiH navodi da Hadžihafizbegović ne ispunjava uslove za ovu poziciju.

– A naročito nije ispunjavao posebni uslov iz tačke IV b) pod tačkom 2 javnog oglasa za imenovanje na pozicije predsednika i članova Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju kojom je određeno da kandidat za imenovanje na poziciju predsednika i članova Upravnog odbora, pored ostalih uslova, mora ispunjavati i uslov “da nije na funkciji u političkoj stranci”. Kako je notorna činjenica da je imenovani i u trenutku prijave na javni oglas i u trenutku svog imenovanja, pa sve do dan-danas, pozicioniran na (visokoj) funkciji u političkoj stranci, i to na funkciji člana predsedništva političke stranke, to je očigledno i sasvim jasno da njegovo imenovanje na funkciju člana Upravnog odbora Fondacije nije zakonito. O njegovoj funkciji u političkoj stranci Vam i ne trebam nešto posebno navoditi, jer Vam je to vrlo dobro poznato s obzirom na to da ste članovi istog organa iste političke stranke – navodi Imamović u pismu Novaliću.

On je dostavio i pisanu izjavu Hadžihafizbegovića koju je on priložio prilikom prijave na javni oglas za imenovanje na pozicije predsjednika i članova UO-a Fondacije, a u svrhu dokazivanja “ispunjavanja” uslova tog konkursa.

– Osim toga, poznato Vam je da je gospodin Emir Hadžihafizbegović i u prošlom mandatu bio u UO-u Fondacije. Podsećam da je za imenovanje na funkciju predsednika ili člana Fondacije obligatorno davanje izjave da kandidat pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje i da nema privatni finansijski interes. Navedenu izjavu je gospodin Emir Hadihafizbegović dao prilikom imenovanja u UO Fondacije i u prošlom i u ovom mandatnom periodu. Međutim, suprotno onome što je izjavio “pod punom moralnom materijalnom i krivičnom odgovornošću, gospodin Emir Hadžihafizbegović je funkciju na koju je imenovan u više navrata zloupotrebio da sebi osigura direktnu imovinsku korist, a na način da je kroz Fondaciju dodjeljivao financijska sredstva za projekte u čijoj realizaciji je angalitan njegov ekonomski interes, odnosno za čiju mu je realizaciju isplaćivana novčana naknada! I o ovome Vam u prilogu ovog zahteva dostavljam odgovarajuće dokaze – navodi se u pismu.

Na kraju zaključuje da je jasno da je “Emir Hadžihafizbegović svesno i namerno dao lažne izjave, odnosno lažni dokaz o ispunjavanju navedenih eliminatornih uslova za imenovanje, čime je, s ciljem da bude imenovan na funkciju člana Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju FBiH, izradio izjave sadržaja za koji je znao da nije istinit, te onda kod nadležnog organa ishodio i overu izjave tako neistinitog sadržaja i njom se onda poslužio kao dokazom u pravnom prometu”.

– Iz toga dalje jasno proizlazi da je i sva imovinska korist koju je stekao obavljajući funkciju člana Upravnog odbora Fondacije, ustvari, stečena bez valjanog pravnog osnova te da je u istom iznosu oštećen budžet FBiH. Osim toga, iz navedenog proizlazi i sasvim izvesno postojanje zloupotrebe položaja s jasnim ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi – naveo je Imamović.

Povodom svega oglasio se i Hadžihafizbegović.

– U povodu iznesenih laži koje u medije plasira građanin Ahmed Imamović, obaveštavam javnost da sam protiv istog podnio krivičnu prijavu putem svog advokata na Opštinskom sudu u Sarajevu.

– Neistine koje iznosi građanin Imamović nemaju nikakve veze sa mojim članstvom u Upravnom odboru Fondacije za kinematografiju jer ja nemam nikakvu političku funkciju, osim što sam član jednog od organa stranke SDA, i stoga nisam u sukobu interesa kao član Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju. Svoje laži i klevete građanin Imamović moraće dokazati na sudu – stoji u saopštenju Hadžihafizbegovića.

ALO, AVAZ

Ostavi utisak

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas unesite ime