Koliko vrede diplome privatnih srednjih škola

0

Nekada je srednjoškolsko obrazovanje u Srbiji bilo isključivo državno, što je roditelje i đake stavljalo u mnogo lakšu poziciju nego danas. Bilo je potrebno „samo“ prepoznati afinitete učenika i odabrati željenu školu. Danas stvari stoje drugačije. Pored različitih obrazovnih profila učenici i roditelji treba da se opredele između državnih i privatnih srednjih škola.

Pojava privatnih obrazovnih institucija podelila je javnost. Jedni su smatrali da privatne srednje škole nude inovativni sistem obrazovanja, dok su drugi dovodili u pitanje vrednost diplome privatnih srednjih škola. Privatne srednje škole su mnogi videli kao lak put do diplome, bez mnogo truda, ali u proteklim godinama se pokazalo da su takva mišljenja bila miskoncepcije.

Istina je da privatne srednje škole, kakva je gimnazija Arhimed, đacima nude savremene i inovativne metode nastave. Profesori se trude da otkriju i akcenat stave na kvalitete i talente učenika, a cilj nije učenje pod pritiskom, već usvajanje znanja kroz svakodnevnu interaktivnu komunikaciju.

Danas u Srbiji postoji 46 privatnih srednjih škola, u kojima učenici mogu steći sva potrebna znanja i veštine koje će ih pripremiti za dalje školovanje ili zaposlenje.

Da li diploma privatne srednje škole jednako vredi kao i diploma državne srednje škole?

Prilikom upisa u srednju školu učenici često ne razmišljaju „na duge staze“, dok roditelji, poučeni iskustvom, brinu oko mnogih detalja. Jedno od pitanja koje se najčešće postavlja kada je u pitanju privatno školstvo jeste koliko vrede diplome privatnih srednjih škola? Da li će učenik moći da se upiše na fakultet nakon završene privatne srednje škole? Pri zaposlenju, da li će biti marginalizovan u odnosu na kandidate sa završenom državnom srednjom školom?

Kako bi privatna srednja škola otpočela sa radom, ona mora da bude akreditovana. Akreditacija privatne srednje škole, kao što je gimnazija Arhimed u Beogradu, znači da je u potpunosti izjednačena sa državnom školom istog obrazovnog profila. Akreditacija škole se odnosi na nastavni plan i program, koji mora odgovarati standardima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ali to nije sve. Akreditacija podrazumeva da su ispunjeni i potrebni uslovi za rad – prostor, oprema, odgovarajući broj školskog osoblja i profesora nastavnih jedinica.

Diploma koja se stiče završetkom privatne srednje škole pred zakonom je izjednačena sa diplomama državnih srednjih škola. Diploma privatne srednje škole je validna i sa njom se može upisati bilo koji državni ili privatni fakultet u zemlji ili inostranstvu. Prilikom zapošljavanja učenici sa diplomama privatnih srednjih škola imaju jednaka prava i jednako su kvalifikovani kao učenici državnih škola.

Prednosti privatnih srednjih škola

Cilj srednjoškolskog obrazovanja jeste priprema učenika za nastavak školovanja ili obučavanje za odgovorno obavljanje posla kojim će se baviti. Roditelji prilikom upisa žele da budu sigurni da će njihova deca steći dovoljno znanja koja će im pomoći pri upisu na fakultet i olakšati dalje etape školovanja.

Usvajanje znanja u privatnim školama o mnogome je olakšano u odnosu na državne škole. Državne škole imaju veliki broj učenika u odeljenjima, koji često premašuje 30. Sa tako velikim brojem učenika, tokom školskog časa, profesori nikada nemaju vremena da se posvete tumačenju nejasnoća. Predavanja se odvijaju po sistemu monologa, a ne dijaloga.

Privatne srednje škole, kakva su gimnazije u Beogradu, upisuju ograničen broj učenika po jednom odeljenju. Gimnazija Arhimed ima odeljenja koja broje do 24 učenika, koji zavisno od nastavne jedinice mogu biti podeljeni u još manje grupe, kako bi svi imali mogućnost da dobiju jednaku pažnju profesora.

U ovakvim okolnostima manje su šanse da neko sa časa ode bez da je razumeo nastavnu jedinicu. Nakon predavanja uvek postoji vreme za koje đaci mogu da se jave i pitaju ono što im nije bilo jasno. Broj učenika koji zaostaju sa gradivom i potrebna im je dodatna nastava u privatnim srednjim školama je drastično smanjen.

Interaktivna nastava

Kao što smo već spomenuli, u državnim srednjim školama profesori uglavnom drže monologe, koji često znaju da budu monotoni i ne drže pažnju učenika.

Manja odeljenja u privatnim srednjim školama dozvoljavaju profesorima dijalog sa učenicima, odnosno interaktivnu nastavu. Profesori pojašnjavaju novo gradivo, ali istovremeno pitaju đake za mišljenje, podstiču ih da kritički razmišljaju, preispituju nove informacije, postavljaju pitanja. Na ovaj način se jača logičko razmišljanje, rezonovanje i kritička svest učenika.

Istraživanja su pokazala da ovaj vid nastave stimulativno deluje na učenike. Učenje se ne odvija pod pritiskom, već se usvajanje novih znanja doživljava kao zabava i razgovor, što učenike motiviše da se dodatno aktiviraju na časovima.

Interaktivna nastava je pokazala i manju potrebu za učenjem kod kuće i dopunskim časovima, iako su učenicima srednjih privatnih škola, kao što je gimnazija Arhimed, dostupne konsultacije sa profesorima i dopunski časovi.

Da li se ulaganje u privatne srednje škole isplati?

Državno školstvo se zvanično ne plaća, iako je neophodno kupiti knjige, često uložiti u dopunske časove i opremu za rad koju škola ne poseduje. U privatnim srednjim školama upis se plaća, ali cena upisa može drastično da varira od škole do škole.

Da li se privatno školstvo isplati? Rekli bismo da – da. U privatnim školama učenici uče kroz inovativne sisteme nastave, u idealnim uslovima, učionicama opremljenim po svetskim standardima. Takav sistem obrazovanja učenicima će postaviti čvrste temelje znanja, koji će im olakšati dalje etape školovanja.