Patrijarh Porfirije Perić: VRIJEME SUODGOVORNOSTI

0

Tema straha je velika velika tema ljudskog iskustva. Strah je privodjen coveku. Hajdeger smatra da je strah ontička kategorija. Da je strah nešto sa čim čovek dolazi na ovaj svet. Pre svega primarni bazični strah sa kojim se mi ljudi suočavamo jeste strah od smrti. Zatim strah od bolesti kao strah od participacije smrti. Strah od nemaštine, pa strah roditelja za decu, pa strah za ljude koje volimo. To postoji uvek i u normalnim okolnostima. Kada naiđemo u situacije kao što je ova taj strah se pojačava. Pandemija od virusa se može pretvoriti u pandemiju straha. Siguran sam da će i ovaj period straha od virusa, izolacije proizvesti različite frustracije i produbiti neke nove strahove. Čovek je po prirodi slabašno biće i ima utisak da je bačen u pučinu mora i to bez pojasa za spasavanje. Mi hrišćani u ove dane kada slavimo Vaskrsenje mrtvih bavimo se temom prevazilaženje straha od smrti.

Ostavi utisak

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas unesite ime