Zvonko Bogdan je razvio vinariju parama građana Vojvodine koje mu je dao Bojan Pajtić

0

Pokrajinski fond za subvencioniranje pogona novih tehnologija u AP Vojvodini deluje od 2006. Fond je ukupno potrošio više od 35 miliona evra za sufinansiranje 112 tzv. pogona novih tehnologija. Ni u jednom od tih pogona nije instalirana nova tehnologija, nego su stare mašine i oprema predstavljane kao “nova tehnologija”, što je javno priznao čak i novi pokrajinskih sekretar za nauku i tehnološki razvoj (Pavlov) koji je nasledio na položaju prethodnog sekretara (Petrovića) koji je smenjen da bi se amortizovao loš utisak u javnosti.

Kako se manipulisalo sa novcem građana? Primalac subvencije nije bio obavezan da položi efikasna sredstva obezbeđenja za vraćanje duga, a bankarske garancije zahtevane su tek od 2011. godine nadalje i uvek je – što se odnosi na nekoliko poslednjih slučajeva – garant bila Razvojna banka Vojvodine. Već letimičan uvid u ovakva “pravila” pokazuje da je Fond za subvencioniranje pogona novih tehnologija u AP Vojvodini postavljen kao ambijent koji omogućava različite improvizacije i samovolju – tojest korupciju.

Pajtić je morao biti upoznat sa detaljima subvencioniranja tzv. novih tehnologija u svih 112 slučajeva, dokaz je njegovo neizostavno pojavljivanje na svih 112 svečanosti povodom “otvaranja” tih pogona, kada je govorio o iznosima subvencija i njihovim navodnim efektima u konkretnim slučajevima.

Postoji osnovana sumnja da je Fond za subvencioniranje pogona novih tehnologija u AP Vojvodini osnovan samo zbog jedne svrhe: pranja para – prelivanja sredstava pokrajinskog budžeta u privatne džepove.

 

Ugovor sa štetnim posledicama o subvenciji 198.522,35 evra za osposobljavanje pogona novih tehnologija zaključen je sa VINARIJOM ZVONKO BOGDAN DOO SUBOTICA (matični broj u Agenciji za privredne registra 08175250), sa sedištem u Subotici, Tuk Ugarnice BB. Iz Pregleda subvencija koje su dodeljene preduzećima u Vojvodini za izgradnju i opremanje pogona novih tehnologija u AP Vojvodini, vidi se da je Pokrajinski fond za subvencioniranje pogona novih tehnologija, 24. Juna 2011, uplatio VINARIJI ZVONKO BOGDAN DOO SUBOTICA sumu od 20.773.557,37 dinara, što je preračunato u iznos od 198.522,35 evra. Na osnovu proizvoljnih pravila koja su utrdili B. Pajtić i njegovi saradnici, VINARIJA ZVONKO BOGDAN DOO SUBOTICA, kao korisnik subvencije dobijene na konkursu Pokrajinskog fonda za sufinansiranje pogona novih tehnologija u AP Vojvodini, dana 18. Januara 2013, isporučila je DIREKCIJI ZA ROBNE REZERVE APV – 6.000 boca belog vina. Isporučena roba fakturisana je kao donacija vredna 117.573,61 evra, što je zaračunato kao vraćanje dela duga za dobijene subvencije za razvoj nove tehnologije, čiji je ukupan iznos 198.522,35 evra. Vrhunsko belo vino DIREKCIJa ZA ROBNE REZERVE APV, 6.000 boca dostavila je u Magacin CRVENOG KRSTA NOVOG SADA. Isporučenoj robi se gubi se trag u CRVENOM KRSTU NOVOG SADA, a dokumentacija o tome kako je podeljeno 6.000 boca vrhunskog belog vina po ceni od skoro 20 evra po boci, sakrivena je i nedostupna javnosti. Kako se isporučeno vino nikako ne može dovesti u vezu sa delatnošću CRVENOG KRSTA, reagovala je uprava novosadskog Crvenog krsta, u kome se kaže da je po nalogu Drirekcije robnih rezervi, vino prosleđeno na druge adrese među kojima su i Nacionalna komora za modu Srbije, Konjički klub Despotovo, mesna zajednica Gložan itd. Javnosti povodom ovih tvrdnji nije prikazan nikakav dokument.

Ratko Rodić

Ostavi utisak

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas unesite ime