Ko je i zašto ubio Kostu Pećanca?

0

Dragoljub Mihailovič i Kosta Pećanac su se sastali na Ravnoj Gori u pokušaju da dogovre saradnju i zajedničke akcije. Tačka oko koje su se sporili i koja je bila kamen spoticanja jeste – pitanje vođstva ustanka.

Naime, nakon što je u proleće i leto 1941. godine organizovao narod na jugu Srbije i formirao Jablanički i Medveđanski četnički odred, Pećanac je došao u Šumadiju, na planinu Bukulju, gde je 27. avgusta, izdao proglas u kojem poziva sve partizane da prekinu ustanak i vrate se svojim kućama ili će on krenuti da ih uništi.

Ali, ni to nije sve. Malo je nedostajalo da upravo Pećanac bude vođa Jugoslovenske vojske u otadžbini, umesto Draže Mihailovića. U razgovoru koji su imali na Ravnoj Gori Pećanac je međusobnu saradnju uslovio time da on bude komandant pokreta otpora a Mihailović načelnik njegovog štaba.

Mihailović to nije prihvatio. Predložio je da on dobije ulogu vrhovnog komandanta a da Pećanac bude neka vrsta počasnog komandanta četničkog vrhovnog štaba. Pećanac je odbio. Razišli su se u netrpeljivosti, koja će kasnije prerasti u mržnju.

Ubrzo Pećanac započinje nemilosrdnu oružanu borbu protiv Titovih partizana.

Nakon velike nemačke ofanzive u jesen 1941. godine i povlačenja partizanskih jedinica iz Zapadne Srbije u Rašku oblast i BiH, Pećanac je razbio partizanske odrede u Istočnoj Srbiji a zatim raspustio svoje jedinice i, zajedno sa 100 odabranih četnika, utaborio se u Soko Banji. U ovom periodu dosta se zločina pripisalo odredima pod njegovom komandom. Sigurno je da te priče delom i jesu istinite ali se mora uzeti u obzir i da su se razle bande lažno predstavljale kao da su pod njegovom komandom.

Ubijen je krajem maja ili početkom juna 1942.godine u selu Blendija, na putu između Sokobanje i Knjaževca. Najčešća verzija koja se pominje jeste da je ubijen po naređenju Draže Mihailovića, koji je likvidaciju naredio zbog Pećančeve saradnje sa Nemcima i zbog toga što je dobio informaciju da Pećanac planira da ga za novac izda okupatoru i zauzme njegovo mesto.

Međutim, četnički vojvoda Momčilo Đujić je izjavio da mu je Dražin pratilac Lazar Vukmirac ispričao da je vođa srpskih četnika izjavio da je Pećančevo ubistvo “još jedna srpska sramota”. Uzimajući ovu izjavu u obzir postavlja se pitanje koliko je tačno da je popularni “Čiča” koji je tada bio na vrhuncu moći, naredio smaknuće Pećanca.

Druga verzija čitavog događaja ubistvo Pećanca pripisuje baš Nemcima koji su želeli da unesu razdor među četničke odrede jer u tom periodu partizani nisu predstavljali ozbiljniju pretnju po okupatora na području Srbije.

Nakon Pećančeve pogibije, veći deo njegovih snaga pristupio je pokretu Draže Mihailovića, a manji broj se priključio Narodnooslobodilačkoj vojsci.

ALO

Ostavi utisak

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas unesite ime