Sremski sveštenici u dužničkom ropstvu!

0

Dok se cela planeta bori sa zdravstvenim ali i finansijskim posledicama korona virusa, jedna eparhija SPC tera svoje sveštenike u dužničko ropstvo! Naime pošto kraj kalendarske godine označava i kraj finansijske godine, svaka crkvena opština i parohija u eparhiji dostavlja nadležnim crkvenim vlastima završne račune za budžetsku godinu. To povlači za sobom određene finansijske uplate eparhiji jer je sve centralizovano. Tako da sveštenici moraju eparhiji da uplate određena sredstva za pojedine crkvene poreze i takse koji se kreću u stotinama hiljada dinara. U protivnom blokira se rad parohije koja ne plati svoje obaveze.

U svemu ovome prednjači eprhija sremska koja je pre deset dana svim crkvenim opštinama poslala obaveštenje o njihovim dugovanjima. I pored molbe crkvenih opština i sveštenstva da zbog katastrofalne situacije u celom svetu odlože plaćanje obaveza za neko bolje vreme nadležni nisu usvojili ove molbe i apele. Sveštenstvu eparhije sremske nije preostalo ništa drugo nego da ulaze u dužničko ropstvo podižući kredite i zadužujući se na kamatu kako bi eparhiji i patrijaršiji platili dugove.

TU POSTOJI NEKOLIKO STAVKI ZA PLAĆANJE:

1. EPARHIJSKI RAZREZ ( Godišnji porez koji svaka eparhija uzima od svake parohije)
2. CRKVENA TAKSA 4% ( Na svaki račun u Dnevniku Blagajne koji je izdat mimo crkve eparhija uzima 4% takse mimo toga što država obračunava PDV)
3. TAKSA PATRIJAŠIJI 1% ( Svaka parohija plaća Beogradskoj patrijašiji 1% od Budžeta parohije)
4. DOPRINOS 1% ZA EPARHIJSKI AUTO (Svaka parohija svake godine plaća 1% za kupovinu novog automobila koji koristi episkop te eparhije)

Ovo su samo neke takse i razrezi koji su nelogični i teraju sveštenike da se zadužuju ne bi li isplatili eparhiji ono što duguju. Nije zgoreg da napomenemo da je Eparhija sremska jedna od najbogatijih Eparhija SPC jer joj je restitucijom vraćena imovina. Po podacima Agencije za privatizaciju, do početka godine Srpskoj pravoslavnoj crkvi restitucijom je vraćeno 52.871 hektar zemljišta i 47.433 kvadrata objekata. Eparhija sremska izdaje više od 280 hektara poljoprivrednog zemljišta u KO Erdevik i daje ih u zakup po 500-550 evra po hektaru. Dakle, 140.000 evra ta eparhija godišnje prihoduje samo od arende u Erdeviku. Eparhija Sremska može Zaraditi Oko 3,6 miliona evra godišnje od izdavanja poljoprivrednog zemljišta. To znači da bi eparhija mogla da izdržava svoje sveštenike a ne da oni prosijače kako bi izdržavali eparhiju i patrijaršiju.

Novi Centar

Ostavi utisak

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas unesite ime