Pravne usluge koje pružaju advokati u Srbiji

0

Kada god se javi potreba da ste u bliskom susretu sa zakonima, advokati su tu da vam pomognu da bolje razumete situaciju u kojoj se nalazite, na prvom mestu, a onda i da vam pomognu da sa što manje ili bez ikakve štete izađete iz svega toga, te da ostvarite određeni dobitak. U najvećoj meri, advokati su tu da zaštite vaša prava pred zakonom, na koji god segment da se određena situacija odnosi.

Zakoni i pravni odnosi se granaju u brojnim smerovima, pa se tako i advokati dele na grane prava kojima se bave, dok postoje i advokatske kancelarije koje objedinjuju sve ili pojedine grane. Koje su to sve pravne usluge koje se od njih mogu dobiti?

Advokat za porodično pravo

Možda i najosetljivija tema u okviru zakona jeste ona koja se odnosi na porodicu i brak. Advokat za porodično pravo je onaj koji najpre vodi računa o samom razvodu braka, a onda o nepovređivanju porodičnog prava svakog od supružnika, a najpre svog klijenta.

Advokat za porodično pravo je tu da nakon proučene situacije pruži najbezbolnija rešenja, kao i rešenja koja u potpunosti čuvaju vaše pravo kao pravo nekadašnjeg člana bračne zajednice. Tu spada starateljstvo nad decom, kao najvažnije pitanje, a onda podela imovine, a onda i pravne usluge o izdržavanju dece, vršenja roditeljske brige, pravne usluge u vezi sa nasiljem u porodici… Zadaci koje advokat za porodično pravo ima su i utvrđivanje visine potrebne za izdržavanje dece, sastavljanje sporazumnih ugovora o raskidu braka, sastavljanje tužbe za razvod braka, kao i sastavljanje bračnih ugovora. Njihov posao je zaštita prava u okviru porodičnih odnosa i svega onoga što je u vezi sa porodicom, a podležno je zakonima naše zemlje.

Advokati za radno pravo

Sve više su potrebni advokati koji se bave radnim pravom, budući da radnici nisu u potpunosti upoznati sa svojim pravima, mogućnostima, a često ni obavezama prema poslodavcu nakon potpisanog ugovora za obavljanje određenih poslova. Pružaju pravne usluge zaštite radnika od neplaćenog rada, iskorišćavanja radnika, mobinga, nedozvoljavanja korišćenja zakonom određenih beneficija, ali i zaštitom poslodavca od štete koju radnik može da nanese.

Advokati za nekretnine

Ako su vam potrebni advokati za nekretnine, Beograd će vam pružiti širok izbor izvrsnih stručnjaka. Oni su vam na raspolaganju ukoliko želite da što bolje prođete kroz proces prometa nekretnine, bez obzira da li ste investitor, kupac ili prodavac. U konsultaciji sa njima, advokati za nekretnine u Beogradu pomoći će vam da donesete što bolju odluku, takođe će vam pomoći oko celokupne papirologije, za koju treba izdvojiti više sati, ukoliko odlučite sami da je prikupljate.

Advokati za krivično pravo

Advokati čija je uža specijalnost krivično pravo pružaju sve potrebne pravne usluge koje su u vezi za kazneno pravnom materijom, bilo da su deo odbrane okrivljenog ili zastupnici oštećenog. Kao i u svakoj drugoj grani prava, njihovi zadaci su ispitivanje same situacije i pojedinačnog slučaja, predlaganje i saopštavanje mogućnosti, pa sve od pisanja prijave, tužbe, do završetka krivičnog procesa koji može da podrazumeva i pisanje žalbi, dalje nastavljanje traženja ostvarivanja prava ukoliko dobijenim niste zadovoljni.

Advokati za privredno pravo

Privredno pravo podrazumeva rad u zastupanju kompanijskog i trgovinskog prava, u okviru kojeg advokati nude brojne usluge, bilo da su one u vezi sa pokretanjem poslovanja i samog biznisa, sačinjavanja ugovora, izjava, punomoćja, opomena, pa sve do zastupanja u pravnom pogledu pred organima zakona ili u okviru drugih poslova pravne vrste.

Uz sve ovo, tu su i advokati koji se bave imovinsko-pravnim odnosima, naslednim pravom, advokati čija profesija je specijalizovana u okviru nekretnina, njihovog izdavanja i kupoprodaje, te se mogu njihove usluge koristiti u svim upravnim postupcima i sporovima, kao i kod sastavljanja najrazličitijih predloga, ugovora, sporazuma, tužbi, žalbi, opomena i slično.

Možemo zaključiti da, bilo da su vam potrebni advokati za porodično/privredno/radno pravo ili možda advokati za nekretnine Beograd, kao najveći grad u Srbiji, pružiće vam sigurno širok dijapazon pravnika koji će vam pomoći i pružiti advokatske usluge koje su vam potrebne. Raspitajte se koji su provereno najbolji advokati u Beogradu, i konsultujte se sa njima.

Ostavi utisak

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas unesite ime