Kako se postaje instruktor vožnje?

0

Instruktor vožnje je ključna osoba u svakoj auto školi, kojoj je zadatak da polaznike nauči pravilima u saobraćaju i odgovornoj vožnji. Navike koje mladi vozači steknu u početku vozačkog „staža“ u mnogome će obeležiti način na koji će voziti ostatak života. Upravo iz tih razloga, instruktor vožnje mora biti posvećen, ozbiljan i odgovoran.

Instruktori vožnje su izuzetno traženi u Srbiji, kao i u zapadnim zemljama. Specijalizacija za instruktora vožnje otvara mogućnosti zaposlenja u zemlji i inostranstvu.

Specijalizacija za instruktora vožnje – uslovi

Instruktor vožnje je zanimanje petog stepena obrazovanja, odnosno dokvalifikacija. Nakon završenje srednje škole, bilo trogodišnje ili četvorogodišnje, zainteresovane kandidate čeka specijalizacija za instruktora vožnje koja traje jednu školsku godinu.

Kako bi polaznici imali uslov da se upišu na specijalizaciju, moraju obrazovnoj instituciji dostaviti dokaz (diplomu) o završenom srednjoškolskom obrazovanju. Srednja škola mora biti isključivo u oblasti saobraćaja – konkretno drumskog saobraćaja, bez obzira da li je u trajanju od tri ili četiri godine.

Specijalizacija za instruktora vožnje omogućena je i polaznicima koji imaju zvanje saobraćajnog inženjera, odnosno polaznicima koji su završili Višu saobraćajnu školu – drumski smer. Diplomirani saobraćajni inženjeri, odseka za drumski i gradski saobraćaj i transport, takođe su poželjni kandidati za dokvalifikaciju za instruktora vožnje.

Specijalizacija za instruktora vožnje omogućena je i licima koja su završila studije prvog ili drugog stepena, u oblasti drumskog i gradskog saobraćaja i transporta.

Pored dokaza o prethodno završenom školovanju, kandidati za instruktore vožnje moraju ispunjavati sledeće uslove:

 • Kandidati moraju imati najmanje 21 godinu starosti.
 • Kandidati moraju imati najmanje dve godine radnog staža na poslovima u drumskom saobraćaju.
 • Kandidati moraju imati vozačku dozvolu B kategorije (propisano članom 223. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima).
 • Kandidati moraju dostaviti lekarsko uverenje o sposobnosti za ovaj obrazovni profil.

Potrebna dokumentacija se može razlikovati, zavisno od obrazovne ustanove u kojoj kandidat želi da pohađa obrazovni profil instruktor vožnje.

Nakon što kandidat preda svu potrebnu dokumentaciju koju potražuje obrazovna institucija, on će polagati test kojim se utvrđuje njegovo znanje Zakona o bezbednosti saobraćaja.

Specijalizacija za instruktora vožnje – ispiti

Smer instruktor vožnje je dokvalifikacija u trajanju od jedne školske godine. Časovi su prilagođeni vanrednoj nastavi, odnosno potrebama kandidata.

Tokom obuke za instruktora vožnje polaznici će polagati ispite iz sledećih nastavnih jedinica:

 • Specijalistička teorija
 • Regulisanje saobraćaja
 • Motori i motorna vozila
 • Metodika obuke vožnje
 • Bezbednost saobraćaja
 • Praktična nastava

Nakon položenih ispita, kandidate očekuje i završni ispit. Od kandidata se očekuje da samostalno održi čas vožnje, primenjujući sva stečena znanja. U automobilu se pored budućeg instruktora vožnje nalazi i ispitna komisija, koja procenjuje njegovo znanje i sposobnosti, a „učenik“ koji vozi je jedan od članova ispitne komisije.

Pored praktičnog dela završnog ispita, od kandidata se očekuje da napiše i odbrani specijalistički rad, koji je zapravo opis jednog časa vožnje. U pripremi specijalističkog rada kandidatu pomaže i profesor nastavne jedinice.

Nakon što je specijalizacija za instruktora vožnje uspešno okončana, instruktori vožnje dobijaju dozvolu, odnosno licencu, za rad.

Dokumentacija koja je potrebna za licencu instruktora vožnje

 • Odštampan i popunjen obrazac Zahteva za izdavanje dozvole (licence) za instruktora vožnje. Zahtev je moguće preuzeti na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja.
 • Dokaz o položenom ispitu za instruktora vožnje ili dokaz o stečenoj diplomi za instruktora vožnje odgovarajuće kategorije. Potrebno je dostaviti instruktorsku dozvolu ili uverenje o položenom ispitu za vozača, za svaku kategoriju za koju se podnosi zahtev.
 • Fotokopija lekarskog uverenja o zdravstvenoj sposobnosti.
 • Dokaz da u poslednje 4 godine lice nije pravosnažno osuđivano za krivična dela, kao i dokaz da se protiv lica ne vodi sudski postupak ili istraga za krivična dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, protiv života i tela ili protiv službene dužnosti.
 • Ukoliko je instruktor vožnje imao zabranu upravljanja vozilom, od te zabrane mora da prođe najmanje dve godine. Potrebno je dostaviti dokaz – potvrdu koja se uzima u MUP-u.
 • Fotokopija lične karte. Ukoliko je lična karta sa čipom, potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu.
 • Fotokopija vozačke dozvole.
 • Dve fotografije, dimenzija 25 x 30 mm, koje ne smeju biti starije od šest meseci.
 • Dokaz o uplati troškova za izdavanje dozvole (licence) za instruktora vožnje.

Ciljevi obrazovanja instruktora vožnje

Instruktor vožnje obučava polaznike teoriji i praktičnoj nastavi u cilju dobijanja vozačke dozvole određene kategorije, ali to nije sve. Ciljevi obrazovanja za ovaj obrazovni profil su sledeći:

 • Sticanje svih potrebnih znanja za obuku kandidata u vožnji i njihova praktična primena.
 • Sticanje i primena znanja u oblasti saobraćajne etike i psihologije prilikom obuke kandidata za vozača.
 • Upoznavanje sa didaktičkim principima i nastavnim metodama prilikom obuke kandidata za vozača.
 • Upoznavanje sa organizacijom časova nastave, teorijom i ocenjivanjem.
 • Usavršavanje znanja o Zakonima o bezbednosti saobraćaja i njihovoj primeni.
 • Usavršavanje profesionalnog znanja upravljanja drumskim vozilima.
 • Upoznavanje metodike praktične obuke kandidata za vozača.

Nakon što je specijalizacija za instruktora vožnje uspešno okončana, kandidat stiče diplomu koja je priznata i u zemljama Evropske Unije, te posao može tražiti u zemlji i inostranstvu. Kako bi kandidat jednog dana bio uspešan u svom poslu bitno je da upamti sledeće: dobar instruktor vožnje nije onaj kod kojeg je prolaznost najveća, već onaj koji je posvećen, strpljiv i marljiv, spreman da svojim polaznicima rastumači svaku nejasnoću i pruži odgovor na svako pitanje.

Ostavi utisak

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas unesite ime