Svako ima pravo na svoje mišljenje!

0

Da li je baš tako?

Uzmimo u obzir da je mišljenje SPOSOBNOST koja nam omogućuje da SHVATAMO i RAZUMEMO uzročno-posledične veze pojmova o kojima mislimo i da smo sposobni da ih izrazimo; da li onda svako poseduje tu sposobnost?
Pravo na mišljenje ima svako ali sposobnost da misli izgleda, vrlo mali broj ljudi. U nekim studijama pominju se sramotno mali procenti od 5-6% ukupnog stanovništva.

Pošto se ova floskula ustvrdila na društvenim mrežama pa preko njih prenela u realan život kao kamen temeljac slobode i civilizacijskih dostignuća poput demokratije (?) mogla bi se razmotriti, ako ni zbog čega drugog onda zbog pojave da veliki broj ljudi pišu ili odgovaraju na napisano ili izrečeno sa velikim nerazumevanjem do te mere da se čovek zapita da li govore istim jezikom. Dešava se trenutna dekoncentrisanost ili deficit pažnje ali šta da se radi onda kada se čini da je u pitanju sve veći pad SPOSOBNOSTI ljudi da misle? Šta se dešava sa mišljenjem, svešću pa i karakterom pojedinca tamo gde se ne uči i ne ohrabruju misaoni procesi (analize, sinteze itd.) i njihovo iznošenje i razmena? Ili tamo gde je pažnja stalno bombardovana gomilom neselektivnih informacija? Ako uzmemo u obzir da je logika nauka o mišljenju, kakva je logika čoveka nenaviknutog da misli? I da li onda postoji? Ili postoji samo reakcija tj.reagovanje gde emocije imaju primat nad razumom?

Zato bi bilo pošteno reći da svako ima pravo da reaguje kao što i reaguje ali to nema veze sa mišljenjem kao takvim. Ljudi različito reaguju na sadržaj napisanog i to vrlo primitivnim emocijama uopšte ne razmišljajući o sadržaju napisanog, naprotiv. Važno je reagovati, ne misliti. Zato imamo i emotikone, stikere i gifove za svaku reakciju jer se podrazumeva da svako ume, želi i može da razmišlja. Čak i nakon pojednostavljivanja i tumačenja napisanog većina ljudi će i dalje ostati daleko od razmišljanja, već će svojim primitivnim delom mozga zaključiti da li da koriguju reagovanje ili ne, da li da i dalje reaguju ili se povuku.

Iako je sve nabacano za ovako preširoku temu možda bi bio red da se ta floskula „svako ima pravo na svoje mišljenje“ zameni realnijom „svako ima pravo na svoje reagovanje“. Svakako da ne postoji opasnost da će društvene mreže postati suvoparne i dosadne od razmišljanja a (ne)reagovanja no, razmislimo li na trenutak da živimo u društvu koje favorizuje sve sem sposobnosti razmišljanja i da ljudi „pogleda neunakaženih mišlju“ čine većinu populacije sa kojima smo prinuđeni da koegzistiramo na ovaj ili onaj način, možda nam jedino preostaje da nazdravimo ovom novom svetu „ne razmišljaj – reaguj“. Živeli.

Natasa Stanojlovic

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10224808065015490&set=a.10209507314146281

Ostavi utisak

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas unesite ime