RAZVOD BRAKA

0

 

Pored toga što brak može prestati smrću supružnika i poništajem, postoji još jedan način prestanka braka koji poznaje naše pravo. U pitanju je razvod braka.

 

Supružnici koji su zaključili punovažan brak, ukoliko vremenom shvate da njihov zajednički život više nije moguć, imaju mogućnost da svoj brak razvedu.

 

Postoje dva načina da se brak razvede. Ukoliko supružnici mogu da se dogovore o svim bitnim pitanjima koja se tuču razvoda, brak mogu razvesti sporazumno. Ukoliko supružnici ne mogu da se dogovore oko bitnih pitanja, jedini način koji preostaje da se brak razvede jeste putem tužbe za razvod braka.

 

Bilo da je u pitanju sporazumni razvod, ili razvod po tužbi, u oba slučaja o razvodu odlučuje sud, i donosi presudu kojom razvodi brak.

 

Prilikom odlučivanja o razvodu braka dva najbitnija pitanja koja treba da se urede presudom jesu pitanje dece i pitanje zajedničke imovine.

 

SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA

 

Ukoliko supružnici odluče da brak razvedu sporazumno, uz sporazumni predlog za razvod braka dostaviće sudu i  sporazum o vršenju roditeljskog prava i pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine.

 

Supružnici se mogu dogovoriti da i roditeljsko pravo i dalje vrše zajednički uz međusobno dogovaranje, a sud će takav predlog prihvatiti ukoliko proceni da je on u najboljem interesu deteta. Dete može biti povereno i jednom roditelju na samostalno vršenje roditeljskog prava. Maloletno dete ima pravo na izdržavanje od roditelja, pa prilikom razvoda braka treba urediti i pitanje alimentacije, tj izdržavanja deteta od strane roditelja kome dete nije povereno.

 

Ono što su supružnici dobili na poklon ili nasledili predstavlja njihovu posebnu imovinu, i tom imovinom mogu raspolagati nezavisno od drugog supružnika. Imovina koju su supružnici stekli radom tokom trajanja braka predstavlja zajedničku imovinu, pa prilikom razvoda supružnici treba da izvrše deobu ove imovine. Ukoliko postoji saglasnost oko podele, supružnici će sačiniti sporazum.

 

TUŽBA ZA RAZVOD BRAKA

 

Ukoliko supružnici ne mogu da se dogovore oko pitanja razvoda braka, jedan od supružnika mora podneti tužbu. Tužbom se traži od suda da uredi sva ona pitanja oko kojih supružnici ne mogu postići dogovor. Naravno najbitnije pitanje koje sud mora da uredi jeste pitanje zajedničke maloletne dece. Pre svega mora se urediti pitanje kojem će se roditelju dete poveriti na samostalno vršenje roditeljskog prava, zatim pitanje modela viđanja deteta sa drugim roditeljem, kao i pitanje alimentacije koju je u obavezi drugi roditelj da plaća detetu. Sud će u svakom slučaju voditi računa da presuda bude u najboljem interesu deteta.

 

Ukoliko jedan supružnik želi razvod, a drugi i dalje želi da ostane u braku, sud će takav brak razvesti, jer je za brak potrebna saglasnost volja oba supružnika.

 

BRAK SA STRANCEM

 

 

I za kraj jedna zanimljivost. Šta će se desiti ukoliko je brak sklopio naš državljanin ili državljanka sa strancem u nekoj stranoj državi, može li se takav brak razvesti u Republici Srbiji? Naš sud će prihvatiti da odlučuje ukoliko bračni drug koji je naš državljanin ima i prebivalište u Republici Srbiji, bilo da je tužilac ili tuženi. Ukoliko to nije slučaj, bračni drugovi mogu da se sporazumeju da o razvodu odlučuje naš sud.

 

Ukoliko o razvodu odlučuje naš sud, on je prilikom odlučivanja dužan da uzme u obzirkumulativno prava obe države čiji su bračni drugovi državljani. Međutim ukoliko se u konkretnom slučaju brak ne bi mogao razvesti po stranom pravu, naš sud će ipak brak razvesti pod uslovom da jedan od bračnih drugova ima prebivalište u našoj zemlji ili daje naš državljanin.

 

Više informacija o razvodu braka možete pronaći ovde.

 

 

 

Ostavi utisak

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas unesite ime